logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน
 

 
นายถนัด หอมจันทร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึงพ.ศ.2562
 

 
นายเสรี ชัยชื่อ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึงพ.ศ.2558
 
 
นายชัยวัฒน์ ถิรอุฬารสกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึงพ.ศ.2550
 
 
นายสุรสิทธิ์ นัครา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึงพ.ศ.2554
 
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2403 ครั้ง