logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวปาริมา ด้วงนุ่ม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง

อัลบั้มภาพ

12 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  8 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่ตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน...
  27 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที...
  24 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง