logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 กันยายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 มกราคม 2562
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 มีนาคม 2561